Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa

wpis21 maja Cerkiew czci pamięć św. apostoła Jana Teologa, jednego z dwunastu uczniów Jezusa Chrystusa, którego często nazywano „Apostołem Miłości”. Św. Jan Teolog jako jedyny z dwunastu uczniów nie umarł śmiercią męczeńską , lecz naturalną. On nigdy nie wyparł się Jezusa. Nawoływał wszystkich do wzajemnej miłości, bez której nie osiągnie się zbawienia.
Jest to dzień w którym w naszej cerkwi są wznoszone modlitwy w intencji mieszkańców wsi Grabowiec.Boską Liturgię celebrował ks. mitrat Jan Barszczewski.Śpiewała Marta Zinkiewicz z p.Niną Cymbaluk.  Po nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja z czytaniem św. Ewangelii w której uczestniczył ks.Adam Dzienisiuk i ks.Aleksy Kuryłowicz.  Na zakończenie kazanie wygłosił ks. Jan, który opowiedział o życiu św. Jana Teologa. Następnie ks.Adam złożył życzenia ojcu Janowi dzisiejszemu   solenizantowi. Mnogaja Leta czcigodny ojcze !!!

Jan Teolog, apostoł i ewangelista .był najmłodszym z grona dwunastu apostołów, synem rybaka z Galilei – Zebedeusza i Salome.  Św. Jan był najpierw uczniem św.  Jana Chrzciciela , a później wraz z Chrystusem udał się znad Jordanu do Galilei.
Wybrany na apostoła towarzyszył Mu aż do Jego śmierci. Był świadkiem wszystkich ważnych wydarzeń w życiu Zbawiciela. Razem z bratem apostołem Jakubem , synem Zebedeusza i apostołem Piotrem  był świadkiem Przemienienia Pańskiego i modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Pan wyznaczył go oraz apostoła Piotra do przygotowania ostatniej Paschy. Po zmartwychwstaniu był pierwszym z mężczyzn, który znalazł się przy Jego grobie. Zwie się go „umiłowanym uczniem Chrystusa”.
Spośród apostołów tylko św. Jan do końca pozostał wierny Chrystusowi. Dlatego w nagrodę otrzymał pod opiekę Matkę Bożą, z którą przebywał w Jerozolimie, aż do Jej zaśnięcia w 48 r. Razem z Piotrem żarliwie nauczał w tym mieście i jego okolicach.