Adoracja Św.Krzyża

wpppppTrzecia niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Adoracji Krzyża Świętego, zwana też Niedzielą Krestopokłonną. W sobotę podczas całonocnego czuwania, Krzyż uroczyście zostaje wyniesiony na środek świątyni. W cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz.Nawiązując do treści Ewangelii tej niedzieli w swoim kazaniu podkreślił, rolę krzyża w życiu każdego chrześcijanina. Krzyż leżący na anałoju po środku świątyni jest jakby ukrzepieniem dla tych, którzy szczerze poszczą i krzyż podtrzymuje ich siły duchowe i cielesne… kazanie (część) można odsłuchać klikając w link – https://www.facebook.com/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/videos/2040051386009785/

„Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Panie i święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy” .

Dodaj komentarz