Adoracja Krzyża Świętego

wwpisss

Trzecią niedzielę Wielkiego Postu nazywamy krestopokłonną (Adoracja Krzyża Świętego). Po środku świątyni leży krzyż na anałoju, wyniesiony w przeddzień podczas wieczornego nabożeństwa. Zostanie wniesiony do ołtarza w najbliższy piątek.W cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim,  godzinie 8,15 Boskiej Liturgii przewodniczył ks. Piotr Snarski. Śpiewał chór pod dyr. Anny Fity. Ks. Adam Dzienisiuk spowiadał. Nawiązując do treści Ewangelii tej niedzieli ks. Piotr w swoim kazaniu podkreślił, że każdy otrzymał swój krzyż (chorobę, cierpienie), który pomoże mu w osiągnięciu zbawienia.  „Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Panie i święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy” .