Uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej

https://poranny.pl/bielsk-podlaski-swieto-bielskiej-ikony-matki-bozej-procesja-przeszla-przez-miasto-zdjecia/ar/c1-15025930?fbclid=IwAR1oT_WMAwLfQ9Y9BnviXjkZQsRDX426edY4j0xz4EO2Fd2BG8mKUqblm98

wpis---

W dniach 13 i 14 czerwca br., w Bielsku Podlaskim w szczególny sposób obchodzono święto Matki Bożej w Jej Cudotwórczej Bielskiej ikonie. Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w najstarszej świątyni w Bielsku zwanej Preczystienskoj w sobotę wieczorem. Nabożeństwo Całonocnego Czuwania celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski w asyście duchowieństwa Dekanatu Bielskiego.

W dniu święta w niedzielny poranek we wszystkich bielskich cerkwiach odsłużono Boską Liturgię by następnie wyruszyć z różnych stron miasta do cerkwi Zaśnięcia NMP w Bielsku Podlaskim. Po raz piąty z cerkwi Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim wyruszyła uroczysta procesja wraz z Bielską  Ikoną Matki Bożej  do cerkwi Uspienskoj, gdzie w tym roku była sprawowana główna Boska Liturgia na ołtarzu polowym obok świątyni parafialnej. Procesji tej przewodniczył Jego Ekscelencja Grzegorz Arcybiskup Bielski.

U bram cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej duchownych niosących ikonę oraz pielgrzymów przywitał zwierzchnik naszej Cerkwi prawosławnej w Polsce, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. Metropolita pokornie pokłonił się ikonie oddając jej cześć a wraz z nim uczynili to inni hierarchowie i duchowieństwo. Po umieszczeniu ikony w na specjalnie przygotowanym miejscu i po krótkiej doksologii – odśpiewanych hymnach ku czi Matki Bożej, tuż przed początkiem głównej Boskiej Liturgii do wiernych z arcypasterskim słowem zwrócił się Metropolita Sawa, hierarcha powiedział: umiłowani bracia i siostry, aktualizujemy dzisiaj historię naszej Cerkwi, bowiem prawosławna Cerkiew w Polsce została obdarowana tą ikoną i od tego czasu ikona ta towarzyszy przez ten czas wszystkim mieszkańcom Bielska Podlaskiego. Jego Eminecja zwrócił również uwagę, że niezbadane są wyroki Boskie, powiedział że; wszystko to dokonuje się za wstawiennictwem Najświętszej Bogurodzicy w tym miejscu i dla tych ludzi nawet w najtrudniejszych momentach naszej historii.

Ikona ta jest zwana Bielską, ponieważ w tym miejscu okazała wiele mocy w tej ikonie. Przez swoją historię wielokrotnie zasłynęła z cudów a w czasie II Wojny Światowej nie opuściła tego miasta. Natomiast dziś już po raz piąty możemy iść z tą ikoną ulicami miasta i w ten sposób świadczymy o nasze prawosławnej wierze.

Hierarcha bardzo wyraźnie podkreślił, że; dziś Matka Boża stukała nie tylko do drzwi jednego domu, Ona stale puka do drzwi wszystkich mieszkańców miasta i przykłada swe macierzyńskie ucho i nasłuchuje naszej modlitwy i dziękczynienia za okazane łaski. Ona prosi Swego Syna Jezusa Chrystusa by On dokonał dziś cudu dla mieszkańców Bielska Podlaskiego, takiego jakiego dokonał w Kanie Galilejskiej. Nawiązując do współczesnego świata Metropolita powiedział: że jest on pełen różnych kontrowersji, szalonych ideologii, ponieważ równolegle z łaską Bożą w tym świecie działa szatan i on często swoją chytrością czyni różne zjawiska które gorszą ludzi a każdy człowiek znajduje się między tymi dwoma biegunami co szczególnie jest widoczne w dobie obecnej pandemii.

 Świętą Liturgię celebrował Metropolita Sawa a współcelebrowali ją: Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz Biskup Siemiatycki, który zwrócił się do wiernych z słowami ewangelicznego kazania, w którym szczególnie podkreślił że przez pokorę, uniżenie /kenozę/ człowieczeństwo przebóstwia się i osiąga pełnię doskonałości i świętości. Władyka Warsonofiusz podczas kazania zwrócił również uwagę na treść dzisiejszego czytania liturgicznego, fragmentu listu do Hebrajczyków, gdzie mówił m.in., o bezdomności chrześcijan na ziemi. Sam Chrystus – mówił Ekscelencja – toruje drogę do nieba chrześcijanom, którzy muszą mieć odwagę wejścia do niebios przez życiodajną krew Jezusa. Życie chrześcijan to pielgrzymowanie do Jeruzalem niebieskiego. Na tej ziemi jesteśmy bezdomni, obcy i wędrowcy, jest to wędrówka wiary, która rodzi się z przyjęcia słowa Bożego i okazuje się w wiernej, tak potrzebnej wśród ucisków wytrwałości. Zatem jesteśmy wezwani – konkludował hierarcha – do pełnego zaufania Bożej Opatrzności za heroicznym przykładem ojców. Jego Ekscelencja wyraził również zaniepokojenie z faktu, iż coraz mniej osób, w tym młodzieży i dzieci chce świadomie wejść w trud swoich ojców i kultywować ich tradycję.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii, Jego Eminencja ponownie zwrócił się zebranych wiernych i powiedział, że oto tu, dokonaliśmy świętej Eucharystii, tego co jest najważniejsze na ziemi, a może tego dokonać tylko człowiek. Jest to składanie daru wiary na ołtarzu modlitwy eucharystycznej. Eminencja podkreślił, że: żyjąc we współczesnym świecie, przepełnieni mocą Eucharystii powinniśmy w pozytywny sposób oddziaływać na otaczający nas świat i zawsze dawać świadectwo swej wiary. Metropolita w charakterystyczny sposób podniósł pytanie, czy będąc wiernym Cerkwi prawosławnej, mogę dziś nazwać siebie prawdziwym chrześcijaninem? O odpowiedź na to pytanie powinniśmy zadbać sami.  Natomiast w dniu dzisiejszym, mówił Eminencja: zebraliśmy się w tym miście po to by dziękować Trójedynemu Bogu i Najświętszej Bogurodzicy, że jest z nami, że Swoim Omoforionem otacza miasto i mieszkańców. Dziękujmy Jej za to! Bowiem Matka Boża w swej ikonie przeszła ulicami tego miasta by wejrzeć w serce każdego z was by skłonić swe ucho i wysłuchać mieszkańców, którzy mówią o swoich radościach i problemach.Na zakończenie uroczystości Jego Eminencja podziękował wszystkim za zorganizowanie święta, przeprowadzenie procesji ulicami miasta oraz wszystkim wiernym za przybycie i uczestnictwo w trudach modlitwy. Jego Eminencja odznaczył również orderem św. Marii Magdaleny proboszcza parafii Zaśnięcia NMP w Bielsku Podlaskim ks. mitrata Jarosława Dmitruka i jego matuszkę za pracę dla dobra Cerkwi oraz za 40 rocznicę kapłaństwa i pożycia małżeńskiego.Dla zebranych wiernych pomimo zmęczenia fizycznego przede wszystkim odczuwalne było duchowe pobudzenie i nieopisana radość wynikająca z faktu, że nieprzerwanie od stuleci Matka Boża opiekuje się Bielskiem Podlaskim.

tekst ks. Adam Dzienisiuk zdjęcia Irena i Piotr Łozowik