500-lecie Bielskiej Ikony Matki Bożej

W dniach 9 – 10 czerwca 2007 roku odbyły się obchody 500- Lecia Bielskiej Ikony Matki Bożej. Minęło 500 lat od podarowania przez królową Helenę do cerkwi zamkowej w Bielsku ikony Bogurodzicy. Uroczystości rozpoczęły się w sobotę Boską Liturgią celebrowaną przez metropolitę Sawę w asyście biskupa białostocko-gdańskiego Jakuba i biskupa bielskiego Grzegorza, wielu duchownych i zaproszonych gości i wiernych. „ Bogurodzica jest i będzie orędowniczką tego miasta i całej ojczyzny- powiedział metropolita Sawa. Jest Matką wszystkich Polaków, Rosjan, Ukraińców- jest Putiewoditielnicą ( ukazującą drogę do Boga) całej ludzkości. W cieniu ikon Bogurodzicy leży i Polska. Częstochowska Ikona Matki Bożej jest ikoną wschodnią. Bogurodzicę nazywamy rajskim kwiatem, który zakwitł na drzewie całej ludzkości . Pełnia naszego zbawienia dokonuje się za pośrednictwem Bogurodzicy i Chrystusa. Tam gdzie niema Bogurodzicy, tam niema Chrystusa, mówił Eminencja. My, prawosławni, otaczamy Bogurodzicę szczególnym kultem. Ci, którzy wątpią w ten kult, czynią z niewiedzy lub złośliwości.” Metropolita podziękował biskupowi Grzegorzowi za odnowienie świątyni i uczynienie z niej bielskiej perełki. Po zakończeniu Świętej Liturgii wszyscy przeszli do Bielskiego Domu Kultury na sesję naukową poświęconą historii cerkwi, ikony i jej fundatorki, królowej Heleny. Sala Bielskiego Domu Kultury była wypełniona po brzegi, wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Wojewoda Bohdan Paszkowski, uczestniczący też w św. Liturgii, wskazał na niepodważalne znaczenie prawosławia i kultury wschodniej w tradycji Rzeczypospolitej. Film Jerzego Kaliny „ Bielsk Królowej Heleny” wprowadził uczestników konferencji, w atmosferę sesji. Organizatorami uroczystości było Bractwo św. św. Cyryla i Metodego pod przewodnictwem i wsparciem duchowym ks. Jerzego Bogacewicza dzięki, któremu zaproszono do udziału w sesji, wybitnych znawców problemu. A byli to: historyk profesor Antoni Mironowicz z Uniwersytetu w Białymstoku, który mówił o okolicznościach, w jakich przyszło się żyć królowej Helenie; profesor Aleksander Naumow z Uniwersytetu w Wenecji, mówił o znaczeniu ikon Matki bożej w historii mieszkańców Rusi; duchowy wymiar i sakralne znaczenie ikony przedstawił o. profesor Nikołaj Ozolin z Instytutu św. Sergiusza w Paryżu. W drugiej części konferencji dzieje monasteru św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim przedstawił dr Piotr Chomik z Uniwersytetu w Białymstoku w Białymstoku. Dr Izabela Trzcińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie mówiła o Logosie i ikonie w tradycji prawosławnej. Przewodniczący Rady Miasta Bielska Podlaskiego odczytał uchwałę o nadaniu imienia królowej Heleny, parkowi, położonemu między cerkwią Michajłowską a szkołą „białoruską”. Za tą nazwą głosowali wszyscy radni. W holu BDK można było obejrzeć prace plastyczne wykonane przez dzieci i młodzież w ramach konkursu nt. „ Bielskie cerkwie, parafie i ikony”. Na zakończenie sesji biskup bielski Grzegorz powiedział: „ Cieszy się moje serce, dziękuję Bogu za to, że nasza Ziemia Bielska uświęcona jest obecnością cudownej Ikony Matki Bożej. Wiem, że łaska z niej emanuje i każdy z pątników, który do niej pielgrzymuje, otrzymuje te energie Boże, niezbędne dla naszego zbawienia. Mnogość pątników nigdy nie wyczerpuje tej energii. Na odwrót, im więcej jest osób odbierających tę łaskę, tym bardziej się ona potęguje – mówił Władyka. Liturgia łączy niebo z ziemią. To nie jest metafora. My wiemy, że w Liturgii uczestniczą wszyscy święci, także Bogurodzica. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas wielką radością, dlatego, że przez wieki Bielska Ikona pozostawała w zapomnieniu, była jakby przykryta kurzem. Opatrzność Boża spowodowała, że mogliśmy zetrzeć ten kurz. Biskup Grzegorz podziękował dostojnym gościom, licznym sponsorom uroczystości, a przede wszystkim organizatorom i koordynatorowi uroczystości ks. Jerzemu Bogacewiczowi. Wieczorem bp Grzegorz celebrował całonocne czuwanie a w niedzielę Boską Liturgię. W św. Liturgii uczestniczył o. Nikołaj Ozolin. Liturgia zakończyła się uroczystą procesją w kierunku parku, gdzie została poświęcona tablica z napisem „ PARK KRÓLOWEJ HELENY” . Potem został poświęcony krzyż, również przez biskupa bielskiego Grzegorza, postawionego od strony ołtarza przy naszej cerkwi, upamiętniającego 500 Lecie Bielskiej Ikony Matki Bożej.

piątek- 8.06.2007

sobota-9-06-2007- Boska Liturgia

Konferencja w Bielskim Domu Kultury 9-06-2007

Konferencja w BDK  po przerwie

Całonocne czuwanie 9.06.2007

Boska Liturgia 10.06.2007