30-lecie chirotonii biskupiej Jego Eminencji Metropolity Sawy


W dniu 25 listopada br. w Katedrze Metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie świętowano piękny jubileusz 30-lecia chirotonii biskupiej Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski. To 30 lat temu decyzją Świętego Soboru Biskupów PAKP z 20 listopada 1979r., Archimandryta Sawa został powołany do godności biskupiej i mianowany ordynariuszem diecezji Łódzko-Poznańskiej. Chirotonii biskupiej w dn. 25 listopada 1979 roku w Katedrze Metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie udzielili: Metropolita Warszawski i całej Polski Bazyli, Arcybiskup Białostocko-Gdański Nikanor oraz biskup Wrocławsko-Szczeciński Aleksy. Centralnym punktem jubileuszowych uroczystości była Święta Liturgia celebrowana przez Jubilata w asyście J.E. abpa Białostocko-Gdańskiego Jakuba, J.E. bpa Siemiatyckiego Jerzego oraz 10 duchownych. Na uroczystości przybyli również Ich Ekscelencje Arcybiskupi: Łódzko-Poznański Szymon, Lubelsko-Chełmski Abel, Hajnowski Miron, duchowieństwo, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w osobach p. Ministra Tomasza Siemoniaka i Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych – p. Józefa Różańskiego; przedstawiciele środowisk naukowych, władz państwowych, służb mundurowych, bractw cerkiewnych, przyjaciele oraz liczni wierni. Po Świętej Liturgii został odprawiony molebien dziękczynny w czasie którego zebrani dziękowali Bogu za minione lata arcypasterskiej posługi swego metropolity i prosili Boga o zdrowie i błogosławieństwo na kolejne lata Jego oddanej służby. Życzenia w imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP, Jubilatowi złożył J.E. arcybiskup Szymon, który powiedział m.in: „Da wozradujetsa dusza Twoja o Hospodie oblecze bo Tia w ryzu spasienia….”, Eminencjo Drogi w Chrystusie Bracie, w dzisiejszym dniu Twego jubileuszu, w imieniu Św. Soboru Biskupów naszej Cerkwi kłaniam Ci się do ziemi i z głębi serca dziękuje Ci za tak mądre i dojrzałe kierowanie nami i naszą Cerkwią. Niech Dobry Bóg da Ci zdrowie błogosławi Cię na dalsze lata Twej arcypasterskiej służby, a Przenajświętsza Bogurodzica pokrywa Cię swym omoforionem”. Życzenia i kwiaty od przybyłych na uroczystości w tym dniu wypełniały katedrę metropolitalną. Jego Eminencja w swym słowie skierowanym do uczestników jubileuszowych uroczystości powiedział m.in.: Dzisiaj w tej świątyni katedralnej, jubileusz mojego 30-lecia chirotonii biskupiej rozpoczęliśmy celebrowaniem Boskiej Liturgii, która jest najważniejsza w życiu człowieka, wokół niej wszystko powinno się koncentrować. Z takim przekonaniem starałem się i staram realizować w życiu wszystko, co Bóg mi posyłał. Świętując dzisiejszy jubileusz Bogu dziękuje za wszystko i za wszystkich, których spotkałem na swej drodze. Nie sposób dzisiaj nie wspomnieć moich poprzedników, którzy mieli znaczący wpływ na ukształtowanie mojej osobowości. Od nich wiele się uczyłem i przy nich dojrzewałem do tak odpowiedzialnej służy Bogu i ludziom. Metropolita Makary – przy nim przysługiwałem i byłem hipodiakonem w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie, będąc jednocześnie studentem Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Z jego rąk również przyjąłem święcenia lektorskie i wówczas powierzono mi stanowisko wykładowcy Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Arcybiskup Jerzy – z rąk którego otrzymałem święcenia diakońskie i zostałem oddelegowany na studia doktoranckie na Fakultet Teologiczny Teologii Prawosławnej do Belgradu. Tam również dojrzała we mnie myśl o ślubach zakonnych, które złożyłem na ręce patriarchy serbskiego Hermana, otrzymując imię Sawa na cześć pierwszego arcybiskupa Serbskiego Sawy. Metropolity Stefana – który udzielił mi święceń kapłańskich i powierzył mi stanowisko Dyrektora Kancelarii Metropolity. Następnie podniesiono mnie do godności archimandryty i powierzono stanowisko namiestnika Klasztoru św. i rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Jabłecznej. Metropolita Bazyli z którym współpracowałem już jako biskup. Niech miłościwy Bóg obdarzy ich swym królestwem. Po wojnie, jak stwierdził Jego Eminencja Metropolita Sawa, struktury życia PAKP były niemalże całkowicie zniszczone i wszystko wymagało ogromu pracy, trudu i poświęcenia aby mogło odrodzić się jego normalne życie. Obecna zaś stabilizacja życia naszej Cerkwi jest owocem pracy wielu pokoleń i ciągle przypomina słowa Chrystusa: Zbuduję cerkiew moją i bramy piekielne nie przemogą jej (Mt. 16.18) – które potwierdzają tę prawdę. W dniu dzisiejszym nasza Cerkiew może pochwalić się wykształconą kadrą, którą 90% stanowią moi studenci; rozkwitem życia monastycznego, co świadczy sile duchowej naszej Cerkwi – „wy mnisi jesteście jak lilie dla Cerkwi”; szkoły teologiczne, ikonograficzne, szkoły dla psalmistów i dyrygentów, w których kształcimy nasze kadry ale także i studentów z wielu krajów świata; bractwa cerkiewne, akademie, centra i ośrodki kultury prawosławnej; domy opieki społecznej, fundacje charytatywne, wydawnictwa cerkiewne; szeroko rozwiniętą działalność ekumeniczną, mamy bardzo dobre kontakty zagraniczne z lokalnymi kościołami prawosławnymi, prawosławnych posłów i ambasadorów. Za wszystko, stwierdził Jubilat, Bogu dziękuję i Wam wszystkim. Jubileuszowe uroczystości zakończył obiad w hotelu Hetman. Na mnogaja i błahaja leta Wasze Błażeństo! Ks. Andrzej Baczyński za:ORTHODOX.PL W uroczystościach wziął udział nasz proboszcz ks. Jerzy Bogacewicz i diakon ks. Marcin Kuźma.

Dodaj komentarz