Całonocne czuwanie

Całonocnemu czuwaniu przed Niedzielą Świętego Krzyża i świętem Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego , ks. prot. Aleksego Kuryłowicza i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

Święto Zwiastowania Bogurodzicy ( Błogowieszczynia) jest świętem nieruchomym z liczby dwunastu wielkich świąt. Wspominamy, gdy Marii objawił się archanioł Gabriel i zapowiedział narodziny jej Syna, Zbawiciela świata. Trzecia niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Adoracji Krzyża Świętego, zwana też Niedzielą Krestopokłonną. Dziś podczas całonocnego czuwania, Krzyż uroczyście został wyniesiony na środek świątyni. Krzyż leżący na anałoju po środku świątyni jest jakby ukrzepieniem dla tych, którzy szczerze poszczą i krzyż podtrzymuje ich siły duchowe i cielesne. „Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Panie i święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy” .

więcej zdjęć (1) Facebook

(1) Facebook