Św.Proroka Eliasza (Ilji)

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Na zakończenie proboszcz wygłosił kazanie. Powiedział między innymi, że wiele jest świętych w naszej Cerkwi. Prorok Eliasz jest jednym z wielkich proroków Starego Testamentu. Wzięcie Proroka Eliasza do nieba jest praobrazem wniebowstąpienia Chrystusa. Proroku i widzący wielkie dzieła Boga naszego, chwalebny Eliaszu, który swym słowem wstrzymałeś obłoki deszcz wylewające, proś za nami Jedynego Miłującego człowieka. Kontakion, ton 2. Należy modlić się do świętego proroka Eliasza nie tylko o deszcz…

Czytaj dalej