Święto Przemienienia Pańskiego

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.prot.Aleksego Kuryłowicza, ks.prot.Tomasza Wołosiuka z diecezji lubelsko-chełmskiej ( dawniejszego naszego parafianina ) oraz ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Na zakończenie Boskiej Liturgii ks.Aleksy Kuryłowicz i ks.Roman Dubiński poświęcili owoce przyniesione przez wiernych po uprzedniej modlitwie przeczytanej przez proboszcza.

Czytaj dalej