VI Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Pod opieką Bogurodzicy

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Werszko. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Dziś czytano Ewangelię wg św. Mateusza, Mt (9, 1-8): „W owym czasie Jezus wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się z powrotem na drugą stronę i przybył do swego miasta. I oto przyniesiono Mu paralityka, leżącego na łożu. Widząc ich wiarę, Jezus powiedział do paralityka: Miej ufność, synu! Twoje grzechy są ci odpuszczone. A niektórzy spośród uczonych w Piśmie mówili między sobą: On bluźni. Lecz Jezus, rozpoznawszy ich myśli powiedział: Po co te złe podejrzenia w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: “odpuszczają ci się twoje grzechy” czy też: “wstań i chodź”? Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów! A potem powiedział do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! Wstał tedy i poszedł do swego domu. A rzesze, które na to patrzyły, ogarnął strach. I uwielbiali Boga za to, że dał ludziom tak wielką władzę.” Proboszcz zwrócił uwagę,że przyczyną wielu chorób jest grzech, chociaż nie koniecznie. Trzeba oczyścić się z grzechu poprzez spowiedź i św.Pryczastije ( Komunię ) aby otrzymać uzdrowienie….duszy i ciała.

Czytaj dalej