VII Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.mitrat Jan Barszczewski. Podczas św.Liturgii czytano Ewangelię wg św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza (9, 27-35): „Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, Synu Dawida! Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: Tak, Panie! Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie! I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie! Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono Mu niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu! Lecz faryzeusze mówili: Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości”. Dziś Cerkiew wspomina pamięć św. Antoniego Kijowsko-Peczerskiego.

Warsztaty w Dziennym Domu Pomocy w Orli

20 lipca w czwartek, podopieczni Dziennego Domu Pomocy w Orli będą mieli okazję stworzyć lniane makatki-obrazki z filcowych kwiatków. Mamy nadzieje, że zdrowie i pogoda dopisze i powstaną cudne łaki kwiatów. Warsztaty są nieodpłatne. Więcej informacji: tel. 512 273 511. Cykl warsztatów organizowany jest w ramach projektu p.n. „TRADYCJA I KULTURA NASZYCH PRZODKÓW W GMINIE ORLA”. Projekt realizowany jest przez Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej oraz Parafię Prawosławną pw. św. Michała Archanioła w Orli w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami gminnymi takimi jak Gminnym Ośrodkiem Kultury w Orli, Dziennym Domem Pomocy działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli, Kołem Gospodyń Wiejskich w Orli i Stowarzyszeniem „Super Senior Orla”. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

VI Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Pod opieką Bogurodzicy

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Werszko. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Dziś czytano Ewangelię wg św. Mateusza, Mt (9, 1-8): „W owym czasie Jezus wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się z powrotem na drugą stronę i przybył do swego miasta. I oto przyniesiono Mu paralityka, leżącego na łożu. Widząc ich wiarę, Jezus powiedział do paralityka: Miej ufność, synu! Twoje grzechy są ci odpuszczone. A niektórzy spośród uczonych w Piśmie mówili między sobą: On bluźni. Lecz Jezus, rozpoznawszy ich myśli powiedział: Po co te złe podejrzenia w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: “odpuszczają ci się twoje grzechy” czy też: “wstań i chodź”? Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów! A potem powiedział do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! Wstał tedy i poszedł do swego domu. A rzesze, które na to patrzyły, ogarnął strach. I uwielbiali Boga za to, że dał ludziom tak wielką władzę.” Proboszcz zwrócił uwagę,że przyczyną wielu chorób jest grzech, chociaż nie koniecznie. Trzeba oczyścić się z grzechu poprzez spowiedź i św.Pryczastije ( Komunię ) aby otrzymać uzdrowienie….duszy i ciała.

Czytaj dalej

Warsztaty w Mikłaszach

Serdecznie zapraszamy do świetlicy wiejskiej w Mikłaszach (gmina Orla) w sobotę 17 lipca od godz. 14.00. na warsztaty tworzenie wiejskich lnianych makatek w filcowe kwiatki. Zapraszamy dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz wszystkich miłośników tradycji lokalnych. Warsztaty są nieodpłatne. Więcej informacji: tel. 512 273 511. Cykl warsztatów organizowany jest w ramach projektu p.n. „TRADYCJA I KULTURA NASZYCH PRZODKÓW W GMINIE ORLA”. Projekt realizowany jest przez Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej oraz Parafię Prawosławną pw. św. Michała Archanioła w Orli w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami gminnymi takimi jak Gminnym Ośrodkiem Kultury w Orli, Domem Pobytu Dziennego działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli, Kołem Gospodyń wiejskich w Orli i Stowarzyszenie „Super Senior Orla”. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Boskiej Liturgii przewodniczył ks.prot. Aleksy Kuryłowicz. Śpiewał chór pod dyr.Marty Werszko. 12 lipca Cerkiew celebruje pamięć świętych sławnych i chwalebnych apostołów Piotra i Pawła, których Cerkiew w swych liturgicznych tekstach opiewa jako koryfeuszów czyli tych którzy byli rozdzieleni ciałami i zjednoczeni duchem. To święto, które upamiętnia zasługi Piotra i Pawła, zwanymi Książętami Apostołów.

Czytaj dalej

„Tradycja i kultura naszych przodków w Gminie Orla”


Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej, Parafia Prawosławna pw. św. Archanioła Michała w Orli we współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami gminnymi takimi jak Gminnym Ośrodkiem Kultury w Orli, Domem Pobytu Dziennego działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli, Kołem Gospodyń Wiejskich w Orli i Stowarzyszeniem „Super Senior Orla”, realizują zadanie publiczne Zarządu Województwa Podlaskiego: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” p.n. „Tradycja i kultura naszych przodków w Gminie Orla”, współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Ważnym celem zadania jest nawiązanie do zrealizowanych w 2021 r. projektu pn. „Duchowe i materialne tradycje wsi podlaskiej” i w 2022 r. projektu pn.”Kultywowanie tradycji orlańskich wsi”, które przybliżyły bogactwo tradycji rękodzielniczej i obyczajowości mieszkańców gminy Orla.
Podczas obecnego zadania planujemy przeprowadzić cykl warsztatów nawiązujących do życia wiejskiego powyższych okresów świątecznych. Będą to: 1. warsztaty tworzenie wiejskich lnianych makatek w filcowe kwiatki, 2. warsztaty plecionkarstwa ze słomy: talerze i ozdoby do dekoracji ( m.in. na choinkę) 3. warsztaty florystyczne – okolicznościowe wianki z żywych kwiatów 4. warsztaty ozdabiania przedmiotów codziennego użytku jak: słoiki, butelki, metalowe puszki sznurkiem i filcowymi kwiatami 5. warsztaty tworzenia ikon i aniołków metodą transferu i decoupage na starych i nowych deskach, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem podczas poprzednich dwóch zrealizowanych projektów 6. warsztaty kulinarne Warsztaty odbędą się w następujących miejscowościach wiejskich w Gminie Orla: Koszele, Krywiatycze, Reduty, Topczykały, Szernie, Mikłasze, Paszkowszczyzna i Orla. Na spotkania zapraszamy mieszkańców w/w miejscowości oraz osoby przyjezdne (rodziny z dziećmi, osoby starsze, osoby samotne oraz miłośników tradycji lokalnych). Terminy warsztatów będą podane w najbliższym czasie. Warsztaty są nieodpłatne. SERDECZNIE ZAPRASZA
Czytaj dalej

Narodzenie św.Jana Chrzciciela

Święcenie ziół i kwiatów

Dzisiaj Cerkiew czci pamięć proroka Jana Chrzciciela. Święto to jest jednym z wielkich świąt Cerkwi prawosławnej. Narodzenie czcigodnego i chwalebnego proroka, Poprzednika i Chrzciciela Pańskiego Jana (Rożdiestwo czesnaho sławnaho proroka, Predtieczy i Krestitiela Hospodnia Ioanna), 24 czerwca/7 lipca. Boskiej Liturgii przewodniczył ks.prot.Roman Dubiński. Ks.prot.Aleksy Kuryłowicz spowiadał. Śpiewał chór pod dyr. Marty Werszko. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.prot.Roman Dubiński.

Czytaj dalej

30 czerwca 2023-Sweti Włas

Sweti Vlas (Święty Włas) – Jest małą miejscowością, która ze względu na swoją lokalizację i walory klimatyczne przekształca się w jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Jest oddalone 5 km od letniska Słoneczny Brzeg i 45 km na północ od miasta Burgas. W tym miejscu zbocza góry „Stara Planina”, opadają ku morzu. W tym mieście znajduje się cerkiew pw.św.Własija, którą odwiedziliśmy w piątek. Przywitał nas przesympatyczny o. Piotr, który opowiedział też o historii cerkwi. Powrót do hotelu Azurro w Słonecznym Brzegu nieopodal Morza Czarnego.

Czytaj dalej