Pielgrzymka do Warszawy

Nasza parafia organizuje pielgrzymkę autokarową na Wielkie Poświęcenie świątyni pw. Hagiia Sofia – Mądrości Bożej w Warszawie w dniu 14 maja 2023 roku ( niedziela ). Wyjazd spod cerkwi Narodzenia Bogurodzicy ul. Jagiellońska 6 o godzinie 5.00 . Koszt – 60 zł . Zapisy u starosty cerkiewnego.

Wjazd Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy-Wierbnica

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.prot.Romana Dubińskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Na koniec drugiej Liturgii ks. prot. Aleksy Kuryłowicz święcił gałązki/palemki przyniesione przez wiernych. Po trzeciej Liturgii palemki święcił ks.mitrat Jan Barszczewski i ks. Aleksy Kuryłowicz. Więcej Facebook

Czytaj dalej

Zwiastowanie Bogurodzicy w kaplicy św.Sawy

Nabożeństwu świątecznemu w kaplicy św. Sawy Serbskiego przy ul. Rejtana 24 przewodniczył ks. prot.Roman Dubiński w asyście ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. W nabożeństwie uczestniczyły przedszkolaki wraz z nauczycielami. Wszystkie dzieci prawosławne przystąpiły do św. Pryczastija (Komunii).

Czytaj dalej

Zwiastowanie Bogurodzicy

Nabożeństwu świątecznemu o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.prot.Aleksego Kuryłowicza. Śpiewał chór pod dyr.Marty Werszko. W nabożeństwie uczestniczyły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela z ulicy Kopernika. Święto Zwiastowania Bogurodzicy jest świętem nieruchomym z liczby dwunastu wielkich świąt. Wspominamy, gdy Marii objawił się archanioł Gabriel i zapowiedział narodziny jej Syna, Zbawiciela świata.

Czytaj dalej

Św. Marii Egipcjanki

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył ks.prot. Aleksy Kuryłowicz. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił celebrans. Przybliżył w nim życie św. Marii Egipcjanki i jej zmagania duchowe. Św. Pryczastija (Komunii ) udzielano z dwóch czasz (kileichów). Na zakończenie proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz dawał dzieciom prosfory. Po Liturgii było spotkanie organizacyjne proboszcza z wyjeżdzającymi do Grecji.

Czytaj dalej