Św. Marii Egipcjanki

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył ks.prot. Aleksy Kuryłowicz. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił celebrans. Przybliżył w nim życie św. Marii Egipcjanki i jej zmagania duchowe. Św. Pryczastija (Komunii ) udzielano z dwóch czasz (kileichów). Na zakończenie proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz dawał dzieciom prosfory. Po Liturgii było spotkanie organizacyjne proboszcza z wyjeżdzającymi do Grecji.

Czytaj dalej