V Niedziela po Pięćdziesiątnicy

słuchamy kazania

Boskiej Liturgii o godz.9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.

Dziś Cerkiew wspomina pamięć św. Andrzeja arcybiskupa Krety. Podczas Św. Liturgii czytano fragment Ewangelii wg Św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza, Mt (8,28 – 9,1):

Czytaj dalej