Dzień Imienin ojca Leoncjusza

Dzisiaj Cerkiew czci pamięć św. Leoncjusza bpa Rostowa, niebiańskiego patrona ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka. Batiuszka Leontij jest dziekanem dekanatu bielskiego, proboszczem parafii św.arch.Michała, dyrektorem szkoły pisania ikon….
Boskiej Liturgii w cerkwi św. arch. Michała przewodniczył abp bielski Grzegorz w asyście ks. mitrata Jerzego Bogacewicza, wicedziekana, duchowieństwa parafialnego i dwóch protodiakonów, ks. Marcina Kuźmy i ks. Adama Stepaniuka. Śpiewał chór pod dyr. Ireny Korowaj. Po Liturgii Władyka odsłużył molebień w intencji solenizanta. Potem składano życzenia solenizantowi życząc dużo zdrowia, sił duchowych i realizacji zamierzonych celów dla dobra Cerkwi i wiernych. Na Mnogaje Leta czcigodny ojcze Leoncjuszu!!!

Czytaj dalej

VII Niedziela po Wielkanocy

Niedziela Świętych Ojców I Soboru Powszechnego w Nicei i św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.
W siódmą niedzielę po Wielkanocy, po Wniebowstąpieniu Pańskim, Prawosławna Cerkiew świętuje dzień Świętych Ojców I Soboru Powszechnego.
Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył ks.mitrat Jan Barszczewski. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

Czytaj dalej