Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Wniebowstąpienie Pańskie (Wozniesienije Hospodnie), w Cerkwi prawosławnej jest jednym z dwunastu największych świąt (dwunadiesiatyj prazdnik). Obchodzone w czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa, należy do ruchomych, uzależnionych od Wielkanocy, świąt ku czci Jezusa Chrystusa. Jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich i zostało ustanowione około IV wieku. Wniebowstąpienie ma jeden dzień przedświąteczny i siedem dni poświątecznych. Troparion (hymn) święta brzmi: „Wzniosłeś się w chwale, Chryste, Boże nasz czyniąc radość swoim uczniom przez obietnicę zesłania Ducha Świętego i zapewnienie ich przez Twe błogosławieństwo, żeś Ty jest Syn Boży – zbawiciel świata”. Boskiej Liturgii w kaplicy św.Sawy Serbskiego przy ul. Rejtana przewodniczył ks. prot.Aleksy Kuryłowicz. Pomagali ks. mitrat Jan Barszczewski i ks.protodiakon Marcin Kuźma. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz (uczniowie,przedszkolaki,mamy ). W nabożeństwie uczestniczyli dzieci i młodzież z placówek znajdujących się w tym budynku ( przedszkolaki i uczniowie) , nauczyciele oraz wierni

Czytaj dalej