XXIV Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Adama Dzienisiuka i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Powiedział między innymi,że dobra ziemskie nie są trwałe. Nie wiemy kiedy Bóg powoła nas przed Swoje Oblicze. Wówczas trzeba będzie zostawić wszystko ziemskie i rozliczyć się z tego co się tu robiło. Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza (12,16-21):

Czytaj dalej