Wprowadzenie Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni

Dzisiaj Cerkiew świętuje święto Wprowadzenia Bogurodzicy(Wwiedienija) do Świątyni. Jest ono jednym z dwunastu wielkich świąt i jest obchodzone 21 listopada /4 grudnia. Świątecznej Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Pauliny Kaźmiruk. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.mitrat Jan Barszczewski. Przybliżył historię dzisiejszego święta. Prosił aby ze wszystkimi problemami i biedami zwracać się do Najświętszej Bogurodzicy, która nas wysłucha i pomoże.

Czytaj dalej