VII Niedziela po Wielkanocy

Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej. Była sprawowana jedna Boska Liturgia o godzinie 7.00 przez ks. Adama Dzienisiuka , ks.Aleksego Kuryłowicza oraz protodiakona Marcina Kuźmę. Śpiewał chór pod dyr.Marty Werszko. Po Liturgii odbyło się małe poświęcenie wody przez ks. Adama Dzienisiuka. Ks.Aleksy Kuryłowicz odsłużył molebień przed Bielską Ikoną Matki Bożej.

Czytaj dalej

Uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej

13 czerwca 2021 r. krestnym chodem (uroczystą procesją) niesiono cudowną ikonę z cerkwi Narodzenia Bogurodzicy do cerkwi św. arch. Michała. W procesji uczestniczyli biskupi: abp bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł i biskup supraski Andrzej w asyście wielu duchownych z proboszczem parafii NNMP ks. mitratem Jerzym Bogacewiczem i wiernymi . Na placu parafialnym przy cerkwi św. archanioła Michała oczekiwał Zwierzchnik naszej Cerkwi metropolita Sawa, abp białostocki i gdański Jakub i bp siemiatycki Warsonofiusz, proboszcz tamtejszej parafii ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk z duchowieństwem, wiernymi oraz z witającymi dziećmi. . Boską Liturgię sprawowano na tymczasowym ołtarzu pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w asyście wszystkich wyżej wymienionych biskupów. Na zakończenie Liturgii ikona została odniesiona na swoje miejsce.

ORTHODOX | Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej

Cudowna Bielska Ikona Matki Bożej wraca na swoje miejsce.
Czytaj dalej