Świętych Niewiast Niosących Wonności

Boskiej Liturgii o godz.10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Powiedział o roli, jaką kobiety odgrywały i odgrywają w Cerkwi. Dzisiaj Cerkiew czci pamięć świętych Niewiast Niosących Wonności (Żen Mironosic) oraz Św. Józefa z Arymatei i Św. Nikodema. Wspomina się niewiasty , które wczesnym rankiem w pośpiechu udały się do Grobu Pańskiego, aby wonnymi i drogocennymi olejami namaścić Ciało Chrystusa. Szły one pełne strachu i obaw. Zastanawiały się kto odwali im kamień od grobu Pańskiego . Nie wiedziały, a nawet nie oczekiwały, że gdy dojdą na miejsce oczekuje na nich wielka nagroda. Im jako pierwszym Anioł obwieścił o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Te kobiety jako pierwsze głosiły również radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza niedziela nazywana jest też liturgicznym lub też prawosławnym dniem kobiet.Na zakończenie Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi, po której proboszcz złożył życzenia wszystkim kobietom a w szczególności dyrygentce Marcie Zinkiewicz.

Czytaj dalej