XXXV Niedziela po Pięćdziesiątnicy

wpis-----------
Dzisiejszej Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz parafii . Powiedział m.in., że często ludzie zwracają się do Boga, gdy mają jakiś problem w życiu. Ważne jest, żeby kierować się swoim rozumem i wybierać właściwą drogę a nie słuchać innych, którzy odwlekają nas od Boga. Dziś Cerkiew czci pamięć św. Grzegorza Teologa, o którym też wspomniał kaznodzieja. Podczas Św. Liturgii czytano Św. Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza, Łk (18,35-43):

Czytaj dalej