Święto Opieki Matki Bożej- Pokrowa

wpis

W nabożeństwie święta Opieki Matki Bożej, Cerkiew prawosławna wychwala Bogurodzicę w hymnie kondakionu: „Z zastępami aniołów, Władczyni, z czcigodnymi i chwalebnymi prorokami, z najwierniejszymi apostołami, ze świętymi męczennikami i hierarchami za nas grzesznych do Boga módl się. Wychwalamy Twoją Opiekę nad narodem wiernych.” Czytaj dalej