XVI Niedziela po Pięćdziesiątnicy – Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

www

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na rolę krzyża w życiu każdego chrześcijanina, którzy powinien towarzyszyć przez całe życie, od chrztu do śmierci. Jest to najsilniejsza broń przeciw nieczystym siłom. Czytaj dalej