XI Niedziela po Pięćdziesiątnicy

proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Podczas Liturgii ks. Jan wprowadził mamę z nowo narodzoną Marią do świątyni. Ks. Jan wygłosił też kazanie ewangeliczne. Czytaj dalej