Dzień patrona o.Aleksego

ww--Dzisiaj Cerkiew  czci pamięć św. Aleksego Człowieka Bożego. Święty ten jest patronem ks. Aleksego Kuryłowicza. Na zakończenie Boskiej Liturgii proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w imieniu swoim, duchowieństwa i wiernych  złożył  solenizantowi życzenia a chór zaśpiewał Mnogaja Leta!!! Czytaj dalej

II Niedziela Wielkiego Postu

www--Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Pauliny Troc-Kazimiruk. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Aleksy. Zwrócił uwagę na wyleczenie duszy poprzez szczerą spowiedź i św.Eucharystię. Ta niedziela poświęcona jest św. Grzegorzow Palamasowi, późnobizantyjskiemu ojcu Kościoła. Św. Grzegorz Palamas (1296-1359) był mnichem z Góry Atos, arcybiskupem Tessalonik, ale przede wszystkim wielkim teologiem.Relikwie świętego znajdują się w Tessalonikach w katedrze metropolitalnej jego imienia. Czytaj dalej

I Pasja w naszej cerkwi

wpisW naszej cerkwi, zostało odsłużone pierwsze nabożeństwo  pasyjne  z czytaniem św. Ewangelii wg apostoła Mateusza. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Sławomir Jarocewicz . Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski w asyście duchowieństwa bielskiego. Władyka czytał również św.Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Jak zwykle …pięknie. Czytaj dalej

I Niedziela Wielkiego Postu

w---------------Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Cerkiew obchodzi święto zwane Triumfem Prawosławia, lub inaczej Triumfem Ortodoksji. Zostało ono ustanowione w roku 843 na pamiątkę zwycięstwa Chrześcijaństwa nad herezją ikonoklazmu. Święto to jest wspomnieniem szczególnego wydarzenia w historii Cerkwi. Zwrócił uwagę na leżące na środku cerkwi ikony. Powiedział jak ważne jest kłanianie się im. Oddajemy wówczas cześć ikonom świętych, wychwalając i czcząc osoby na nich wyobrażone.( nie szkła czy deski ). W ten sposób kłaniamy się tym, którzy dostąpili świętości poprzez rozwijanie w sobie Bożego podobieństwa. Na zakończenie Liturgii proboszcz podziękował Walentemu Żylukowi za trud i pracę włożoną w naszej parafii podczas osiemnastoletniej pracy jako stróża cerkiewnego.Walenty odszedł na własna prośbę. Na pamiątkę otrzymał kopię Bielskiej Ikony Matki Bożej. Czytaj dalej

Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

ww-Wieczornej Liturgii, sprawowanej o godzinie 17.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Wiele wiernych przystąpiło do spowiedzi i św. Pryczastija.Kazanie wygłosił proboszcz. Powiedział dlaczego święcimy  koliwo. Jest to związane z cudem św. Teodora Tyrona, który był żołnierzem w szeregach armii rzymskiej. Nie chciał pokłonić się pogańskim bożkom, za co został skazany na wielkie męki a następnie na śmierć. Pięćdziesiąt lat po śmierci, w IV wieku, św. Teodor objawił się ówczesnemu arcybiskupowi Konstantynopola i wyjawił mu, że cesarz rzymski na pierwszy tydzień Wielkiego Postu przygotował wobec chrześcijan podstęp. Otóż nakazał skropić żywność na wszystkich targach krwią z rytuałów pogańskich. Chrześcijanie nie mogli spożywać pokarmów mięsnych w Wielkim Poście, a tym bardziej pochodzących z pogańskich rytuałów. W związku z tym św. Teodor nakazał biskupowi, by ten polecił wiernym przygotować jedzenie z produktów jakie mieli w domach, czyli głównie z magazynowanej pszenicy, orzechów, czy miodu. Dlatego w każdą pierwszą sobotę postu wspomina się cud św. Teodora Tyrona. Po Liturgii został odsłużony kanon do św.Teodora Tyrona przez proboszcza w asyście wszystkich duchownych parafii i poświęcono koliwo (gotowane ziarna zbóż z miodem i bakaliami). Koliwo zostało rozdane wiernym. Pod galerią  link do zapomnianego 😉  bloga …9 lat ….
Czytaj dalej

Wielki Kanon św.Andrzeja z Krety

W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu w ciągu czterech dni (wieczorów)  w świątyniach prawosławnych jest czytany Wielki Kanon Pokutny św.Andrzeja z Krety.

wpisOd czego zacząć mam opłakiwanie czynów nieszczęsnego życia mego? Jakiż początek skardze żałosnej teraz poczynię, Chryste? O Miłosierny, udziel win moich odpuszczenia! Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się. Idź, nieszczęsna duszo wraz z twoim ciałem, wyznaj winy Stworzycielowi wszystkiego, porzuć wreszcie poprzednie bezsensowne życie i przynieś Bogu łzy w pokucie. Czytaj dalej