Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy

wppppppBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Adama Dzienisiuka i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Dziś była czytana Ewangelia wg św. Łukasza o uzdrowieniu kobiety w sabat.Kobieta przez 18 lat była zgarbiona. Czytaj dalej