Św.Wielkiej Męczennicy Barbary

wpis--W parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim uroczystościom świątecznym przewodniczył Abp Bielski Grzegorz w asyście duchowieństwa bielskiego i duchowieństwa dekanatu bielskiego. Śpiewał chór pod dyr.Ewy Tarasiuk.Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Jakub Dmitruk wikariusz z parafii Boćki. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii było nabożeństwo dziękczynne, po którym Władyka zwrócił się z pouczającym słowem do wiernych. Fot.Piotr i Irena Łozowik
Czytaj dalej

XVII Wieczory Muzyki Cerkiewnej

ww--Wczoraj zakończyły się XVII Wieczory Muzyki Cerkiewnej. Przez dwie kolejne niedziele w godzinach wieczornych rozbrzmiewały pieśni w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Wieczory odbywają się w ramach działalności Instytutu Kultury Prawosławnej i Bielskiego Domu Kultury. Pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia jest ks. Piotr Snarski, który podczas ciężkiej choroby postanowił zorganizować coś na wzór Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Dzięki Bogu ks. Piotr wyzdrowiał i już po raz kolejny zorganizował Wieczory Muzyki Cerkiewnej. W ostatnią niedzielę wystąpiły chóry: z Kuraszewa,Szczyt, Dubicz Cerkiewnych,Orli, Siemiatycz z parafii św.apostołów Piotra i Pawła i jako ostatni chór parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim.W Wieczorach oprócz duchowieństwa udział wzięły władze samorządowe: burmistrz miasta Bielsk Podlaski pan Jarosław Borowski, wójt gminy Bielsk Podlaski pani Raisa Rajecka, wójt gminy Orla pan Leon Pawluczuk wraz z małżonką i radny Sejmiku Województwa Podlaskiego pan Igor Łukaszuk.
Czytaj dalej