Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy

ww-Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył Abp Bielski Grzegorz w asyście proboszcza ks.mitrata Jerzego Bogacewicza, ks.mitrata Jana Barszczewskiego oraz protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił Władyka. Powiedział m.in.że wszystkie przykazania są bardzo ważne, ale najważniejsze to kochać bliźnich. Jeśli w sercu człowiek nosi żal do kogoś to jest bardzo biedny. Bardzo ważne jest niesienie pomocy ludziom ubogim, ale żeby to było Bogu miłe, to należy czynić z potrzeby serca a nie reklamy w mediach 🙂 . Kazanie w dwóch częściach poniżej. Czytaj dalej