Kolędowanie w Bielskim Szpitalu

wpisW dniu 27 grudnia 2018r., z inicjatywy prawosławnej młodzieży z Bielska Podlaskiego miało miejsce wspólne kolędowanie w Szpitalu Powiatowym w Bielsku Podlaskim. Takie kolędowanie odbyło się już po raz czwarty i miało na celu przyniesienie szczególnej radości tym osobom, które w czasie świątecznym, noworocznym przebywają w szpitalu. Czytaj dalej

Płyta z kolędami

płyta---Chór dziewczęcy z naszej parafii postanowił nagrać pamiątkową płytę. W sierpniu dzięki gościnności Opery i Filharmonii Podlaskiej został nagrany materiał muzyczny w tamtejszym studiu nagrań. Właśnie niedawno ukazała się płyta z kolędami. Są na niej utwory tradycyjne, znane i te mniej znane.W cerkwi do nabycia 🙂 Czytaj dalej

Rekolekcje duchowieństwa

wpis---W dniach 20-21 grudnia br. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Podbielu, Dekanatu Bielskiego, odbyły się rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Bielskiego w związku ze zbliżającym się świętem Narodzin w Ciele, Pana, i Boga, i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Czytaj dalej

Św.Cudotwórcy Mikołaja

wpisBoskiej Liturgii przewodniczył ks.Adam Dzienisiuk, który też powiedział kazanie ewangeliczne. Chórem dyr.matuszka Agnieszka Kulik. Na zakończenie proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz pozdrowił wszystkich Mikołajów z okazji imienin a w szczególności starostę i jego pomocnika. Mnogaja i błagaja Leta!!! Czytaj dalej

Św.Wielkiej Męczennicy Barbary

wpis--W parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim uroczystościom świątecznym przewodniczył Abp Bielski Grzegorz w asyście duchowieństwa bielskiego i duchowieństwa dekanatu bielskiego. Śpiewał chór pod dyr.Ewy Tarasiuk.Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Jakub Dmitruk wikariusz z parafii Boćki. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii było nabożeństwo dziękczynne, po którym Władyka zwrócił się z pouczającym słowem do wiernych. Fot.Piotr i Irena Łozowik
Czytaj dalej

XVII Wieczory Muzyki Cerkiewnej

ww--Wczoraj zakończyły się XVII Wieczory Muzyki Cerkiewnej. Przez dwie kolejne niedziele w godzinach wieczornych rozbrzmiewały pieśni w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Wieczory odbywają się w ramach działalności Instytutu Kultury Prawosławnej i Bielskiego Domu Kultury. Pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia jest ks. Piotr Snarski, który podczas ciężkiej choroby postanowił zorganizować coś na wzór Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Dzięki Bogu ks. Piotr wyzdrowiał i już po raz kolejny zorganizował Wieczory Muzyki Cerkiewnej. W ostatnią niedzielę wystąpiły chóry: z Kuraszewa,Szczyt, Dubicz Cerkiewnych,Orli, Siemiatycz z parafii św.apostołów Piotra i Pawła i jako ostatni chór parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim.W Wieczorach oprócz duchowieństwa udział wzięły władze samorządowe: burmistrz miasta Bielsk Podlaski pan Jarosław Borowski, wójt gminy Bielsk Podlaski pani Raisa Rajecka, wójt gminy Orla pan Leon Pawluczuk wraz z małżonką i radny Sejmiku Województwa Podlaskiego pan Igor Łukaszuk.
Czytaj dalej

Niedziela XXIX po Pięćdziesiątnicy

ww-Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył Abp Bielski Grzegorz w asyście proboszcza ks.mitrata Jerzego Bogacewicza, ks.mitrata Jana Barszczewskiego oraz protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił Władyka. Powiedział m.in.że wszystkie przykazania są bardzo ważne, ale najważniejsze to kochać bliźnich. Jeśli w sercu człowiek nosi żal do kogoś to jest bardzo biedny. Bardzo ważne jest niesienie pomocy ludziom ubogim, ale żeby to było Bogu miłe, to należy czynić z potrzeby serca a nie reklamy w mediach 🙂 . Kazanie w dwóch częściach poniżej. Czytaj dalej