Uroczystości w Warszawie

ww19 maja 2018 roku w nowo budującej się warszawskiej cerkwi p.w. Hagia Sophia ( Mądrości Bożej ) została odprawiona pierwsza św. Liturgia, której przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście członków Św. Soboru Biskupów naszej Cerkwi i Biskupów reprezentujących Konstantynopol i Rosję . Po św. Liturgii dokonano poświęcenia krzyża, który stanął na głównej kopule cerkwi. Z naszej parafii w uroczystościach uczestniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz i ks.Adam Dzienisiuk.
Czytaj dalej

W Hagia Sofia w Warszawie

19 maja 2018 roku w nowo budowanej cerkwi pw. Hagia Sophia w Warszawie była sprawowana pierwsza Boska Liturgia, której przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście członków Św. Soboru Biskupów naszej Cerkwi i biskupów zagranicznych. Po św. Liturgii dokonano poświęcenia krzyża, który stanął na głównej kopule cerkwi.