III Niedziela po Wielkanocy

wpDzisiejsza niedziela jest poświęcona św.św. Niewiastom Niosącym Wonności (Żenam Mironosicam) oraz św. Józefowi z Arymatei i św. Nikodemowi. Niewiasty Niosące Wonności wczesnym rankiem udały się do Grobu Pańskiego, aby wonnymi i drogocennymi olejami namaścić Ciało Chrystusa. Zastanawiały się kto odwali im kamień od grobu … Jakież było zdumienie a zarazem  zadowolenie, gdy im jako pierwszym, Anioł obwieścił o Zmartwychwstaniu Chrystusa. To  one jako pierwsze  głosiły  radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza niedziela nazywana jest liturgicznym lub też prawosławnym dniem kobiet. Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz, dzisiejszej solenizantki. Na zakończenie uroczystej procesji proboszcz pozdrowił wszystkie kobiety a w szczególności dyrygentkę Martę Zinkiewicz, podziękował za śpiew nadający piękną szatę nabożeństwom, za pracę i trud wkładany w przygotowanie chóru nie tylko na nabożeństwa ale też na różne koncerty,występy…. życzył Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, zdrowia i pomyślności całej rodzinie. Proboszcz podkreślił wielką rolę kobiet w życiu Cerkwi. Czytaj dalej