Czytanie 12 Ewangelii pasyjnych

wpisWieczorem została odprawiona jutrznia Wielkiego Piątku z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii, zwanych „strastnymi”, czyli męczeńskimi. Podczas czytania każdej z Ewangelii wierni trzymali w rękach zapalone świece, jako symbol czuwania oraz przypomnienie, iż Chrystus mimo tak wielkiego poniżenia, nie utracił nic ze Swej Boskości i chwały. Po nabożeństwie zapalone świece wierni zanieśli do domów. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Ładna,ciepła pogoda zgromadziła wielu wiernych, którzy stali również na dworze koło cerkwi. Czytaj dalej

Rekolekcje

wpisBoskiej Liturgii św.Bazylego Wielkiego przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz. Asystowali wszyscy duchowni parafii.Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Do sakramentu spowiedzi i św.Pryczastija przystąpili m.in.uczniowie z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego (Trójki) i uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.św.Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego z Bielska Podlaskiego.Trzech duchownych spowiadało. W Wielki Czwartek, Cerkiew Prawosławna wspomina Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Sakramentu Eucharystii. Podczas Świętej Liturgii przygotowuje się Św. Dary dla chorych.Wielki Czwartek jest też dniem gdy został ustanowiony sakrament Kapłaństwa. Czytaj dalej