Sobór Najświętszej Bogurodzicy

wpisUroczystej świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Biskup Bielski w asyście wszystkich duchownych parafii. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił Władyka. Więcej na stronie na facebooku 🙂   https://www.facebook.com/pg/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/videos/?ref=page_internal
Czytaj dalej