„Nasze Pieśni”-koncert

Zespół „Katarynka”

W Bielskim Domu Kultury odbył się po raz piąty koncert pn. „Nasze Pieśni”.Mottem przewodnim koncertu były strofy piosenki … „ Kocham mój kraj, moją małą ojczyznę… „ Lublu moj kraj, staronku hetu … „ Zaprezentowany został dorobek zespołów (chórów) działających w naszym mieście i w Białymstoku. Jako pierwszy wystąpił zespół „Lanok” z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim przygotowany przez panie Joannę Chilkiewicz i Martę Zinkiewicz, następnie  uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.św.Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego przygotowane przez panie Martę Ignatowicz i Ewę Łukianiuk, zespół”Katarynka” i zespół „Asteria” pod kier. pani Anny Fity, zespół „Świtanak” z Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku prowadzony przez panią Annę Babik oraz chór Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim pod kier.pani Marty Zinkiewicz i Ksenia Zinkiewicz. Piosenki były śpiewane w języku polskim, białoruskim i ukraińskim. Były to pieśni , regionalne i ludowe. Dzięki tym pieśniom została podtrzymana tradycja i umocni się poczucie przynależności do swego regionu, do swego miasta .. Zróżnicowanie narodowościowe i wyznaniowe naszej społeczności jest niezwykle ważnym elementem kultury regionu, jej atutem, który należy chronić i wspierać. Tradycje ludowe i regionalne są ważnym i nieodłącznym elementem w procesie nauczania i wychowania i to już od najmniejszego szczebla. Aby nie zapomnieć i nie zatracić spuścizny swoich przodków, musimy podtrzymywać i pielęgnować kulturę ludową i regionalną. „Jak kwiaty są ozdobą ziemi i roślin, tak mowa i obyczaje są ozdobą naszego życia, są one spuścizną wieków” Zygmunt Gloger. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz Bielski Dom Kultury przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz Urzędu Gminy Bielsk Podlaski. Pomysłodawcą i motorem napędowym – ks.mitrat Jerzy Bogacewicz, prezes Fundacji.Koncert jest podziękowaniem dla wszystkich,którzy wspierają Fundację i odpisują 1% swego podatku na działalność statutową. .Zadanie to wpisało się do kalendarium Bielskiego Domu Kultury i Fundacji.
Było dużo zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycił  nasz Władyka,Abp Bielski Grzegorz, dziekan ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk, duchowni bielscy i nie tylko…władze samorządowe…dyrektorzy szkół , przedszkoli…widownia była wypełniona do ostatniego miejsca …widać na zdjęciach. Były podziękowania dla tych, którzy działają w Fundacji jak również wspierają organizację … Ks. mitrat Jerzy Bogacewicz  został nagrodzony  przez  Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za całokształt działalności i za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury…

więcej zdjęć  na stronie parafii https://www.facebook.com/pg/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/photos/?ref=page_internal

Czytaj dalej

Św.Archanioła Michała

wpis-Dzisiejszy dzień jest poświęcony  archaniołowi Michałowi i wszystkim niebieskim mocom. Należy on do grona aniołów stworzonych przez Boga w pierwszym dniu tworzenia. Jest duchem wolnym i nieśmiertelnym, nie mającym fizycznego ciała, lecz obdarzonym rozumem. Zajmuje pozycję zwierzchnią nad wszystkimi siłami niebieskimi, dlatego też często nazywany jest arcystrategiem, tj. wodzem niebieskich zastępów. Czytaj dalej

Koncert „Nasze Pieśni”

Po raz piąty w Bielskim Domu Kultury odbędzie się  koncert pn.” Nasze Pieśni” . Mottem przewodnim koncertu będą  strofy piosenki „ Lublu nasz kraj, staronku hetu...” ( „Kocham mój kraj, moją małą ojczyznę… ” .  Koncert jest podziękowaniem dla tych, którzy wpłacili 1% na rzecz Fundacji Domów Kultury Prawosławnej. Czytaj dalej

Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy

wpisBoskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Powiedział m.in. jak ważna jest wiara. Do ikon, do św.relikwii należy podchodzić z czcią i wiarą , tak jak dotknęła  szat Jezusa cierpiąca kobieta. Czytaj dalej

Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy

wpis--Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył Abp Bielski Grzegorz w asyście proboszcza parafii ks.mitrata Jerzego Bogacewicza, ks.Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.Kazanie ewangeliczne wygłosił Władyka. Można odsłuchać klikając w link  https://www.facebook.com/pg/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/videos/?ref=page_internal  Władyka prawie przez dziesięć lat był proboszczem naszej parafii. Ta niedziela jest dla nas niedzielą historyczną, gdyż Władyka po raz pierwszy, po prawie dziesięcioletniej przerwie przewodniczy Boskiej Liturgii i już jako Abp Bielski . Na zakończenie proboszcz podziękował Władyce za uświetnienie nabożeństwa i za wspólną modlitwę. Władyka powiedział,że zawsze dla niego był i jest bliski Bielsk , ludzie a w szczególności ta cerkiew i cudowna ikona Matki Bożej….Szkoda tylko,że siedziba Władyki znajduje się przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego… (tego Władyka nie mówił 😉 Czytaj dalej