Święto Diecezjalne

wpis10 września 2017 r. Cerkiew czci pamięć św. Iowa, patrona diecezji warszawsko-bielskiej. Uroczystości odbyły się w Hajnówce w cerkwi pw. św. Jana Chrzciciela, którym przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. W święcie udział wzięli  m.in. proboszczowie  bielskich parafii z ks. dziekanem mitratem Leoncjuszem Tofilukiem i wicedziakenem ks. mitratem Jerzym Bogacewiczem na czele. Czytaj dalej