Władyka Grzegorz wraca do Bielska

władyka GGGKomunikat Św. Soboru Biskupów

Opublikowane przez orthodox.pl w Aktualności Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Komunikaty

Komunikat

Kancelarii Św. Soboru Biskupów

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

25.VIII.2017

 

W dniu 24 sierpnia br., pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Św. Sobór Biskupów P.A.K.P.

Prace soborowe dotyczyły spraw zewnętrznych i wewnętrznych.

W oparciu o materiały z Patriarchatów Konstantynopolitańskiego, Serbskiego i Rumuńskiego – omówiona została między cerkiewna współpraca w/w Patriarchatów z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym. Do Rumunii na uroczystość Św. Dymitra Nowego, obrońcy Bukaresztu, Bukareszt 24-28 października 2017 roku wydelegowano: Jego Ekscelencję, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, ks. dr Tomasza Stempę, ks. mgr Jarosława Jaszczuka.

Na zaproszenie biskupstwa ewangelickiego Halle i Wittenbergi wydelegowano na konferencję poświęconą nacjonalizmowi  i populizmowi ks. prot. Andrzeja Jaroszuka i ks. Mariusza Kiślaka.

Na zaproszenie K.E.K. na XV Międzynarodowe Generalne Zgromadzenie KEK – Nowy Sad (Serbia) 31 maja -6 czerwiec 2018 roku wydelegowano: ks. prot. dr Andrzeja Kuźmę i dr Jarosława Charkiewicza.

Przyjęto sprawozdanie z uroczystości ku czci św. ap. Pawła, Veria (Grecja) 28-29 czerwiec 2017 roku.

Omówiono sprawy organizacji Międzynarodowej Konferencji na temat: „Fundamentalizm w kultach religijnych, parareligijnych i ideologicznych – przykłady Cerkwi Lokalnych”. Supraśl, 14-17 wrzesień 2017 roku.

Postanowiono przenieść relikwie św. archimandryty Serafina Zahorowkiego z katedry lubelskiej do świątyni p/w św. Mikołaja w Rzeszowie.

Na wakujące stanowisko biskupa łódzko – poznańskiego powołano archimandrytę Atanazego (Nosa). Chirotonia 24 września 2017 roku, w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Na biskupa bielskiego, wikariusza diecezji warszawsko – bielskiej powołano biskupa Grzegorza (Charkiewicza), dotychczasowego biskupa supraskiego, odwołując go z diecezji białostocko – gdańskiej.

Na biskupa supraskiego, wikariusza diecezji białostocko – gdańskiej powołano archimandrytę Andrzeja (Borkowskiego). Chirotonia 27 września 2017 roku, w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku.

Na biskupa hajnowskiego powołano hieromnicha Pawła (Tokajuka). Chirotonia 25 września 2017 roku, w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Na biskupa siemiatyckiego powołano archimandrytę Warsonafiusza (Doroszkiewicza). Chirotonia 8 października 2017 roku, w cerkwi śww. app. Piotra i Pawła w Siemiatyczach.

 

ks. Jerzy Doroszkiewicz
sekretarz kancelarii św. Soboru Biskupów