Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy,Świętych Praojców

wpis

Dzisiejszej Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne  wygłosił celebrans.
Ewangelia wg św. Łukasza 76 (14, 16-24)  „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił synowi ucztę weselną. Posłał służących, Czytaj dalej