XIV Wieczory Muzyki Cerkiewnej

00

Przez dwie kolejne niedziele rozbrzmiewały w Bielskim Domu Kultury przy ul. 3 Maja 2 pieśni cerkiewne. Wczoraj, 20 grudnia, wystąpiło dziesięć chórów. (klikaj w zdjęcie 🙂 . Jako pierwszy zaprezentował się chór parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, który śpiewał razem z chórami dziecięcymi „LANOK” i „RUCZNICZOK”.
Chórem parafialnym dyryguje Marta Zinkiewicz. Organizatorem i pomysłodawcą WMC jest ks.Piotr Snarski. Wśród słuchaczy byli duchowni z dziekanem bielskim ks. mitratem Leoncjuszem Tofilukiem na czele, Czytaj dalej