Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy,Świętych Praojców

wpis

Dzisiejszej Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne  wygłosił celebrans.
Ewangelia wg św. Łukasza 76 (14, 16-24)  „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił synowi ucztę weselną. Posłał służących, Czytaj dalej

Dzień imienin o.Adama

o.Adam

Jutro w Niedzielę XXX po Pięćdziesiątnicy Cerkiew czci pamięć świętych Praojców. Jest to dzień niebiańskiego patrona o. Adama Dzienisiuka. Z tej okazji składamy solenizantowi, matusze Annie i dzieciom Juli i Pawełkowi , zdrowia, spokoju, błogosławieństwa Bożego i orędownictwa św. Adama na każdy dzień i we wszystkich poczynaniach.

Na Mnogaje i Błagaje  Leta !!!

XIV Wieczory Muzyki Cerkiewnej

00

Przez dwie kolejne niedziele rozbrzmiewały w Bielskim Domu Kultury przy ul. 3 Maja 2 pieśni cerkiewne. Wczoraj, 20 grudnia, wystąpiło dziesięć chórów. (klikaj w zdjęcie 🙂 . Jako pierwszy zaprezentował się chór parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, który śpiewał razem z chórami dziecięcymi „LANOK” i „RUCZNICZOK”.
Chórem parafialnym dyryguje Marta Zinkiewicz. Organizatorem i pomysłodawcą WMC jest ks.Piotr Snarski. Wśród słuchaczy byli duchowni z dziekanem bielskim ks. mitratem Leoncjuszem Tofilukiem na czele, Czytaj dalej

Św. Mikołaja Cudotwórcy

wp

Dzisiaj Cerkiew czci pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy bpa Miry Licyjskiej. W cerkwi Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych – ks. Piotra Snarskiego, ks. Adama Dzienisiuka, ks. Aleksego Kuryłowicza i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Czytaj dalej

XIV Wieczory Muzyki Cerkiewnej

Chór  parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim z dyrygentką Anną Fita

Chór parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim z dyrygentką Anną Fita

Rozpoczęły się XIV Dekanalne Wieczory Muzyki Cerkiewnej w Bielskim Domu Kultury przy ul 3 Maja 2. Pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia jest ks. Piotr Snarski. Wieczory są współorganizowane przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej i Bielski Dom Kultury. Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

wpis

W dniu 12.XII.2015r., odyło się kolejne XXXIV Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce w Monasterze św. św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce. W Zgromadzeniu tym wzięła udział młodzież uczestnicząca w Bractwach parafialnych w swoich Parafiach oraz ich opiekunowie duchowni.
Tegoroczne spotkanie rozpoczęto wspólną Boską Liturgią w cerkwi monasterskiej p/w Przemienienia Pańskiego. Świętej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, Czytaj dalej