Sesja o świętym Spirydonie

wpis
Dzisiaj w Bielskim Domu Kultury odbyła się sesja poświęcona świętemu Spirydionowi, pn. „Święty Spirydion. Pasterz, Biskup, Teolog”. Relikwie świętego znajdują się w Grecji na wyspie Korfu. Program sesji był bardzo ciekawy i urozmaicony. Koordynatorem tego przedsięwzięcia był Paweł Karczewski. Referaty zostały poprzedzone modlitwą.Jako pierwszy z referatem wystąpił ks.Doroteusz Sawicki.  Przybliżył życie i cuda św. Spirydona. Piotr Dawidziuk powiedział o ideale życia monastycznego a Arkadiusz Romaniuk o kulcie świętych relikwi. Jako ostatni prelegent, Paweł Karczewski opowiedział  o ikonie i nabożeństwie do św. Spirydona. Zwieńczeniem sesji  była prezentacja polskiej wersji filmu „Opiekun Morza Śródziemnego”. W sesji uczestniczyli duchowni z dziekanem ks.mitratem Leoncjuszem na czele, burmistrz miasta Jarosław Borowski oraz bardzo dużo mieszkańców Bielska i okolic.

Czytaj dalej