XXXIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

oprac.Aleksandra Warszycka

6 grudnia 2014 roku w Sokółce odbyło się XXXIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Pierwszym punktem spotkania była Święta Liturgia w cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Obrady rozpoczęły się o 10.30 w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce. Czytaj dalej