Pielgrzymka na św.Górę Grabarkę

SZCZEGÓŁOWY PLAN PIELGRZYMKI:

I etap – 13.08.2014 r. (środa) Białystok – Złotniki – Kożany – 26 km
7.00 – Zapisy uczestników pielgrzymki (parafia prawosławna św. Proroka Eliasza, Białystok – Dojlidy)
8.00 – Boska Liturgia i molebien w cerkwi św. Proroka Eliasza
10.00 – Wymarsz w kierunku Złotnik
• Odpoczynek w Złotnikach
• Pielgrzymkowe rozważania na temat: „Dlaczego pielgrzymujemy?”
• Wymarsz w kierunku Kożan
18.00 – Modlitwy wieczorne w cerkwi w Kożanach – nocleg
20.30 – Pielgrzymkowe rozważania: „Dlaczego warto się spowiadać?” Czytaj dalej

SPASAUSKIJA ZAPUSTY

wpis-

10 sierpnia, w niedzielę, w Parku Królowej Heleny na muszli koncertowej  w Bielsku Podlaskim odbyły się XX Spasauskija Zapusty. Śpiewał chór prowadzony przez Martę Zinkiewicz i zespół „Asteria” prowadzony przez Annę Fitę. Chór i zespół powstały przy Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim z inicjatywy ks. Jerzego Bogacewicza, proboszcza parafii Narodzenia Bogurodzicy i dyrektora DKP. Czytaj dalej