Kochajcie wrogów waszych

wpis-
Dzisiejszej Boskiej Liturgii przewodniczył ks.Jerzy Bogacewicz, proboszcz parafii w asyście ks.diakona Marcina Kuźmy przy pięknym śpiewie chóru, dyrygowanego przez Martę Zinkiewicz.
Tematem kazania ewangelicznego, wygłoszonego po przeczytaniu św.Ewangelii, przez ks.Jerzego Bogacewicza, była ewangelia od św. Łukasza 6, 31-36. Czytaj dalej