FUNDACJA DKP


Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski została powołana fundacja o nazwie „ Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Fundacja działa na podstawie statutu, ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. 1991.46.203 t.j), ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o Stosunku Państwa do Polskiego Autokafelicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U.1991.66.287) i innych aktów prawnych. Czytaj dalej