Dział służbowy

Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski,  -Dekretem nr 23/2001 z dnia 21.05.2001 roku zwolnił z obowiązków duszpasterskich w parafii Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim ks. Andrzeja Filimoniuka   i na jego prośbę przeniósł w stan spoczynku.  Dekretem Nr 238a/2001 z dnia 21.05.2001 roku mianował ks.prot. Jerzego Bogacewicza zastępcą proboszcza w parafii   Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim.