Zmartwychwstanie Pańskie-fotoreportaż

w

Chrystus Zmartwychwstał !!! Zaiste Zmartwychwstał !!!

Święto Świąt!  Święto nad wszystkimi Świętami. Świętujemy zwycięstwo nad złem.

„Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie dał” ( „Christos woskresie iz miertwych, smertiju smiert popraw’, i suszczim wo grobiech żiwot darowaw”). „Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawicielu, aniołowie opiewają na niebiosach, i dozwól także nam czystym sercem Ciebie sławić”.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z Paschy w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim – chronologicznie 🙂                                                                                         Krestnyj Chod ( Uroczysta Procesja ) –    https://youtu.be/6QEldhdu8MQ

Paschalna noc

Uroczystemu nabożeństwu przewodniczy ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście duchowieństwa parafialnego. Śpiewa chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.

I Dzień Świąt – Boska Liturgia godzina 9.00

Boskiej Liturgii przewodniczy ks.Aleksy Kuryłowicz w asyście ks.Adama Dzienisiuka. Śpiewa chór pod dyr.Anny Fity. Zebrali się wierni,którzy  nie mogli uczestniczyc w nocnym nabożeństwie. Dużo dzieci przystąpiło do św. Pryczastija.

II Dzień Świąt – Boska Liturgia

Boskiej Liturgii przewodniczy ks. Piotr Snarski w asyście ks. Aleksego Kuryłowicza i ks. Michała Siemieniuka z parafii w Milejczycach. Śpiewa chór pod dyr. Anny Fity.