Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego,ks.prot.Aleksego Kuryłowicza i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Bezpośrednio po Liturgii była sprawowana wieczernia z obrzędem klękania na kolana. Pięćdziesiątnica, Św. Trojca – Piatidiesiatnica, Zielone Świątki (50 dni po święcie Zmartwychwstania Pańskiego) Święto Pięćdziesiątnicy, zwane również Zesłaniem Świętego Ducha na Apostołów, jest ruchomym świętem z liczby dwunastu wielkich świąt obchodzonym w ósmą niedzielę po Zmartwychwstaniu Chrystusa. Zostało ustanowione na pamiątkę zesłania Świętego Ducha na zgromadzonych w Jerozolimie apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy żydowskiej.

więcej zdjęć Facebook