Zaśnięcie Sprawiedliwej Anny.Przybycie ikon ze św.Góry Atos.

Zaśnięcie Sprawiedliwej Anny jest bardzo uroczyście obchodzone w naszej parafii z tego względu,że boczny ołtarz poświęcony jest tej świętej. W tym roku święto miało bardziej uroczysty wymiar, gdyż ze św. Góry Atos przybyły do naszej świątyni ikony tam napisane. Bogurodzica,ihumenia świętej Góry i św.starzec Paisjusz, dzięki światogorcom na czele z p.Markiem Jakimiukiem z Bratczyka i rodzinie,która zasponsorowała ta cenne świątynie.

Przed drugą Boską Liturgią powitano ikony, które procesyjnie przyniesiono do cerkwi. Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Boska Liturgia została zakończona uroczystą procesją wokół cerkwi z krótką modlitwą na grobach znajdujących się obok świątyni. W procesji uczestniczyli wszyscy duchowni naszej parafii. Na zakończenie proboszcz parafii złożył życzenia wszystkim Annom, w szczególności matuszkom- Annie Barszczewskiej i Annie Dzienisiuk oraz Annie Tkaczuk,żonie Sergiusza z Komitetu Cerkiewnego i psałomszczycy Annie (Kondratiuk) . Annę Fitę, byłą naszą dyrygentkę, proboszcz pozdrowił po pierwszej Liturgii. więcej

Facebook