Zaśnięcie Najświętszej Bogarodzicy

w------

święcenie ziół i kwiatów

Wieczornemu nabożeństwu przewodniczył ks. Piotr Snarski. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Ks. Piotr poświęcił zioła i kwiaty przyniesione przez wiernych. Było bardzo dużo ludzi – tak jak na Boskiej Liturgii w niedzielę – pomimo to, że w sąsiedniej parafii jest święto parafialne. Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy jest ostatnim świętem w roku liturgicznym.