Zaśnięcie Bogurodzicy

Uroczystościom świątecznym, w nowo budowanej świątyni przewodniczy biskup łódzki i poznański Szymon.

Śpiewa chór pod dyr. Andrzeja Martyniuka.